WerkgeversServicepunt Rivierenland

Nieuws

Interessante artikelen, video's en meer over slimme personeels-oplossingen en sociaal ondernemen in Rivierenland.

Introductie Jobdates

De kans op werk vergroten, daar staan UWV en Werkzaak Rivierenland samen voor. En daar worden alle registers voor open getrokken. Één van de initiatieven die de samenwerkende partijen vanuit WerkgeversServicepunt Rivierenland hebben ontplooid is Jobdates: een laagdrempelige manier om werkgever en werkzoekende bij elkaar te brengen.

Lees verder

WerkgeversServicepunt Rivierenland Speeddates

Werkgever in Rivierenland en op zoek naar personeel? Meld je dan nu aan voor Speeddates om de perfecte match te maken! Wie weet ontmoet je jouw toekomstige medewerker! WerkgeversServicepunt Rivierenland organiseert met UWV en Werkzaak Rivierenland Speeddates in Geldermalsen. Ons doel is vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Lees verder

Video: Samen maken we sociaal ondernemen mogelijk!

Een filmportret toont werkgevers uit Rivierenland die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak. Ook iets voor u? Neem contact op met uw adviseur!

Naar de contactpagina

Subsidie voor werkgever

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor u als werkgever. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers.
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Tussen 1 januari en 28 februari 2023 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Lees verder

Werkgevers nog huiverig over inzet open hiring op krappe arbeidsmarkt

Open hiring is een wervingsmethode waarin personeel wordt aangenomen zonder sollicitatieprocedure. Mensen die werk zoeken kunnen zich gewoon melden voor een vacature en kunnen, zodra er een plek vrij is en zij bovenaan de lijst staan, gelijk beginnen. 6% van de werkgevers zet nu open hiring nog niet in, maar ziet hiervoor wel mogelijkheden voor hun organisatie. Het gaat daarbij vooral om werkgevers in de sectoren zoals de detailhandel, industrie, horeca en de transport & logistiek.
Wij kunnen u helpen bij de inzet van open hiring als wervingsmethode. Neem contact met ons op!

Lees verder

WSP Rivierenland slaat brug naar arbeidsmarkt

Een handicap betekent bij hun iets héél anders dan op de golfbanen van De Batouwe. Toch zijn ze ook daar regelmatig te vinden: de medewerkers van het WerkgeversServicepunt (WSP) Rivierenland. Daar genieten ze van een rondje golf, maar onderhouden ze ook graag de contacten met uiteenlopende werkgevers in de regio.

Lees verder

Wil je een kosteloos adviesrapport over functiecreatie?

Met functiecreatie wordt er een analyse gedaan van de werkzaamheden en worden deze opnieuw verdeeld. Hierdoor houdt gekwalificeerd personeel tijd over om te taken te doen waar zij voor zijn opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder

Regio in Beeld Rivierenland toont structurele krapte

Ondanks de coronacrisis, de voortdurend veranderende economische omstandigheden en de hoge inflatie, blijft de krapte op de arbeidsmarkt op een ongekend hoog niveau. Ook in Rivierenland. Het aantal openstaande vacatures is in de afgelopen 1,5 jaar blijven groeien. Daartegenover staan steeds minder werkzoekenden.

Lees verder

Op zoek naar het onbenutte arbeidspotentieel

Het ernstige tekort aan arbeidskrachten heeft grote gevolgen voor onze economie. Door gebrek aan personeel ligt de bedrijvigheid van veel bedrijven en organisaties een stuk lager dan potentieel mogelijk is. Daar moet iets aan gebeuren. WSP Rivierenland, VNO-NCW Midden en het UWV werken al geruime tijd nauw samen om oplossingen te vinden voor dit steeds nijpender probleem.

Lees verder

Iedereen kan meedoen door voorzieningen

Mensen die hulp nodig hebben om hun werk goed te doen of onderwijs te volgen kunnen hiervoor een voorziening krijgen van het UWV. Bijvoorbeeld een schrijf- of gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Tijdens een bijeenkomst laat Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen bij UWV, met beeld en geluid zien wat er allemaal mogelijk is.

Lees verder

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

Deze analyse is een aanvulling op de UWV kwartaalrapportage banenafspraak en gaat specifiek over de gegevens van de arbeidsmarktregio Rivierenland. Landelijk zijn de resultaten gestegen in het tweede kwartaal en dit zien we ook terug in Rivierenland. Het aantal banen is gestegen met 38 en het aantal werkzame personen is gestegen met 25.

Lees verder

Onbenut talent in Rivierenland

De huidige ernstige tekorten op de arbeidsmarkt hebben een grote impact op de landelijke en regionale economie. Door gebrek aan personeel kunnen werkgevers de geplande productie niet halen of niet de dienstverlening bieden die ze zouden willen. Eén van de manieren om de tekorten op de arbeidsmarkt te beperken, is het zoveel mogelijk inzetten van het nog beschikbare onbenutte talent, oftewel onbenut arbeidspotentieel, in de regio.

Lees verder

Vier wervingsroutes voor werkgevers

Er zijn veel mensen op zoek naar een baan, en veel werkgevers op zoek naar talent. Maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Bent u werkgever en lukt het niet om personeel te vinden? Hieronder vier wervingsroutes waarmee u als werkgever gemakkelijk met werkzoekenden in contact kunt komen.

Lees verder