WerkgeversServicepunt Rivierenland

Introductie Jobdates

De kans op werk vergroten, daar staan UWV en Werkzaak Rivierenland samen voor. En daar worden alle registers voor open getrokken. Één van de initiatieven die de samenwerkende partijen vanuit WerkgeversServicepunt Rivierenland hebben ontplooid is Jobdates: een laagdrempelige manier om werkgever en werkzoekende bij elkaar te brengen.

En het is succesvol!

In de 8 edities die er tot nu toe hebben plaatsgevonden zijn er 434 gesprekken geweest met 250 unieke deelnemers en 26 werkgevers. Dit heeft geresulteerd in 45 succesvolle matches. Ook in 2023 zijn er weer gesprekken ingepland. Kijk voor de specifieke data op jobdates.nl.

“Jobdates is een mooie, laagdrempelige manier om in korte tijd met veel werkzoekenden in contact te komen.”